Raadsbehandeling

Raadsbehandeling

De Begroting 2020 wordt op 30 en 31 oktober 2019 behandeld in de verschillende raadscommissies. De algemene beschouwingen vinden plaats in de raadsvergaderingen van 7 en 12 november 2019.

Raadsvoorstellen

Begroting 2020

Hier vindt u het raadsvoorstel behorende bij de Begroting 2020.

 

Belastingverordeningen 2020

Via deze link vindt u het raadsvoorstel belastingverorderingen 2020.

Moties en amendementen

Volgt na behandeling van de Begroting in de Raad.