Interne ronde technische bijstellingen

In het verleden werd in het eerste kwartaal de omissie behandeld. De omissie was een product met enkel technische begrotingswijzigingen. Met ingang van 2020 is, in overleg met de COR, besloten de omissie af te schaffen. Voor de interne sturing is het wel wenselijk in deze fase van het jaar de begroting technisch bij te stellen. Besloten is daarom een interne ronde technische bijstellingen te houden op het reguliere moment van de omissie en deze aan de gemeenteraad voor te leggen en apart inzichtelijk te maken bij het eerstvolgende P&C-product.

Bij het besluit om de omissie af te schaffen is toegezegd apart inzichtelijk te maken wat er gewijzigd is in de interne ronde. Op deze pagina wordt een algemene toelichting gegeven en aangegeven wat het saldo is per programma. Uiteraard is het saldo op totaalniveau 0.

De kaders voor deze interne ronde zijn gelijk aan de kaders van de omissie. Concreet betekent dit dat alleen technische wijzigingen zijn toegestaan die op concernniveau neutraal zijn en geen beleidsmatige consequenties hebben.

Alle technische wijzigingen worden apart toegelicht op de betreffende taakvelden, inclusief de wijzigingen die zijn gedaan bij de interne ronde. Op hoofdlijnen hebben de wijzigingen die zijn gedaan bij de interne ronde met name betrekking op verschuivingen tussen programmalasten en apparaatslasten, herschikkingen van de organisatie en overheveling van budgetten omdat de uitvoering elders plaatsvindt dan in de initiële begroting was verwerkt. Het effect hiervan op de arbeidskosten is meegenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

Door de coronacrisis is bij de 1e herziening het jaar 2020 toegelicht. De technische wijzigingen die zijn gedaan voor 2021 en verder in het kader van de interne ronde worden bij deze begroting toegelicht.

Saldo per programmaBegroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Algemene middelen

Oorspronkelijke begroting 2020 2.168.982 2.136.559 2.098.079 2.028.138 2.028.138
Technische bijstellingen interne ronde -115 -16 -16 -16 -16
Totaal Algemene middelen 2.168.867 2.136.543 2.098.063 2.028.122 2.028.122
Beheer van de stad

Oorspronkelijke begroting 2020 -120.994 -123.333 -127.857 -123.130 -123.130
Technische bijstellingen interne ronde -1.137 -858 -1.142 -1.165 -848
Totaal Beheer van de stad -122.132 -124.191 -128.999 -124.295 -123.978
Bestuur en dienstverlening

Oorspronkelijke begroting 2020 -63.449 -62.918 -62.718 -62.063 -62.063
Technische bijstellingen interne ronde -728 -705 -802 -802 -249
Totaal Bestuur en dienstverlening -64.177 -63.623 -63.520 -62.865 -62.312
Cultuur, sport en recreatie

Oorspronkelijke begroting 2020 -228.612 -216.370 -215.196 -214.220 -214.220
Technische bijstellingen interne ronde 289 204 203 201 201
Totaal Cultuur, sport en recreatie -228.323 -216.166 -214.992 -214.019 -214.019
Economische Zaken

Oorspronkelijke begroting 2020 -24.536 -24.886 -24.974 -21.674 -21.674
Technische bijstellingen interne ronde -385 -23 -22 -23 -23
Totaal Economische Zaken -24.921 -24.909 -24.996 -21.697 -21.697
Maatschappelijke Ondersteuning

Oorspronkelijke begroting 2020 -188.445 -188.021 -180.288 -157.259 -157.259
Technische bijstellingen interne ronde -1.668 -1.740 -1.740 -1.753 -1.781
Totaal Maatschappelijke Ondersteuning -190.113 -189.761 -182.028 -159.012 -159.040
Onderwijs

Oorspronkelijke begroting 2020 -137.944 -140.872 -128.838 -133.652 -133.652
Technische bijstellingen interne ronde 245 240 240 240 240
Totaal Onderwijs -137.698 -140.632 -128.598 -133.412 -133.412
Openbare orde en veiligheid

Oorspronkelijke begroting 2020 -141.943 -142.922 -142.477 -134.656 -134.656
Technische bijstellingen interne ronde 7.725 7.070 6.678 6.715 6.715
Totaal Openbare orde en veiligheid -134.218 -135.853 -135.798 -127.941 -127.941
Overhead

Oorspronkelijke begroting 2020 -437.825 -435.725 -442.637 -434.811 -434.811
Technische bijstellingen interne ronde 4.803 6.847 7.771 7.893 2.410
Totaal Overhead -433.022 -428.878 -434.866 -426.918 -432.402
Stedelijke inrichting en ontwikkeling

Oorspronkelijke begroting 2020 -71.701 -49.261 -35.972 -23.471 -23.471
Technische bijstellingen interne ronde 439 -152 -153 -188 -188
Totaal Stedelijke inrichting en ontwikkeling -71.262 -49.413 -36.125 -23.660 -23.660
Verkeer en Vervoer

Oorspronkelijke begroting 2020 37.372 34.372 34.156 38.707 38.707
Technische bijstellingen interne ronde -5.778 -6.853 -6.457 -6.457 -6.457
Totaal Verkeer en Vervoer 31.594 27.520 27.699 32.250 32.250
Volksgezondheid en zorg

Oorspronkelijke begroting 2020 -610.840 -605.088 -596.475 -589.283 -589.283
Technische bijstellingen interne ronde 966 929 456 452 954
Totaal Volksgezondheid en zorg -609.874 -604.160 -596.020 -588.831 -588.329
Werk en inkomen

Oorspronkelijke begroting 2020 -180.066 -181.533 -174.802 -172.625 -172.625
Technische bijstellingen interne ronde -4.654 -4.944 -5.018 -5.097 -958
Totaal Werk en inkomen -184.720 -186.477 -179.820 -177.722 -173.583
Totaal 0 0 0 0 0