Bedrijfsvoering

In de paragraaf Bedrijfsvoering treft u onder andere informatie aan met betrekking tot het HR-beleid en ICT-beleid van de gemeente. Daarnaast wordt op andere onderdelen van de bedrijfsvoering (zoals Juridisch, Communicatie, Financiën en Inkoop) melding gemaakt indien sprake is van beleidswijzigingen.