Overige bedrijfsvoering

Landelijke en Europese ontwikkelingen

Rotterdam neemt actief deel aan verschillende landelijke platforms en overleggen. In G4-verband, maar ook aan initiatieven die vanuit de VNG en het Rijk worden ingezet. Zo participeert Rotterdam actief in de ontwikkeling van Common Ground: het idee om naast de bestaande gemeentelijke ICT-infrastructuur een nieuwe, moderne ICT-infrastructuur te bouwen voor de uitwisseling van gegevens binnen en tussen gemeenten. Voor Digitalisering en Innovatie leggen we actief de verbinding met andere vooruitstrevende Europese steden, bedrijven en kennisinstellingen. Hierdoor versterken we de uitwisseling van kennis, middelen en best practices. Ook voorkomen we dat we op verschillende plekken opnieuw het wiel uitvinden of tot conflicterend beleid en regelgeving komen. Rotterdam heeft in 2020 een actieve rol gepakt in het Knowledge Society Forum, het forum binnen Eurocities dat zich richt op Digitalisering; zowel voor de lobby als voor de uitwisseling van kennis tussen steden. Dit wordt in 2021 en de jaren daarna verder bestendigd.