Programma's

Algemene middelen

Baten: € 2.297.103

Lasten: € 76.776

Beheer van de stad

Baten: € 260.610

Lasten: € 384.094

Bestuur en dienstverlening

Baten: € 10.016

Lasten: € 80.168

Cultuur, sport en recreatie

Baten: € 12.326

Lasten: € 242.339

Economische Zaken

Baten: € 6.850

Lasten: € 37.126

Maatschappelijke Ondersteuning

Baten: € 19.633

Lasten: € 216.319

Onderwijs

Baten: € 66.854

Lasten: € 201.219

Openbare orde en veiligheid

Baten: € 12.343

Lasten: € 158.990

Overhead

Baten: € 6.936

Lasten: € 462.716

Stedelijke inrichting en ontwikkeling

Baten: € 372.486

Lasten: € 400.954

Verkeer en Vervoer

Baten: € 211.230

Lasten: € 172.020

Volksgezondheid en zorg

Baten: € 32.253

Lasten: € 692.915

Werk en inkomen

Baten: € 628.468

Lasten: € 811.474