Huisvesting en facilitair

De gemeente Rotterdam ontwikkelt in 2022 het Rotterdamse huisvestingsconcept verder door. Dit is een logisch gevolg van Anders Werken. De clusters zijn – als gebruikers van de gebouwen – hierbij nauw betrokken. De afdeling Concernhuisvesting houdt rekening met hun behoeftes en stemt haar dienstverlening hierop af.

Voor de gebouwen geldt een gastvriendelijker beveiliging. Dit is te realiseren door te werken met meer medewerkers in eigen dienst en meer inzet van technologie. In 2022 start de realisatie van een bedrijfsalarmcentrale.

De concernhuisvesting maakt deel uit van het vastgestelde Integraal Huisvestingsplan 2021-2030. De afdeling Concernhuisvesting voert in 2022 dit integrale plan verder uit.