Programma's

Algemene middelen

Baten: € 2.451.690

Lasten: € 72.566

Beheer van de stad

Baten: € 264.500

Lasten: € 403.837

Bestuur en dienstverlening

Baten: € 10.396

Lasten: € 86.684

Cultuur, sport en recreatie

Baten: € 5.804

Lasten: € 239.132

Economische zaken

Baten: € 3.914

Lasten: € 37.873

Maatschappelijke ondersteuning

Baten: € 19.717

Lasten: € 224.663

Onderwijs

Baten: € 68.661

Lasten: € 207.589

Openbare orde en veiligheid

Baten: € 13.943

Lasten: € 164.501

Overhead

Baten: € 7.258

Lasten: € 495.966

Stedelijke inrichting en ontwikkeling

Baten: € 379.406

Lasten: € 405.922

Verkeer en vervoer

Baten: € 213.627

Lasten: € 161.665

Volksgezondheid en zorg

Baten: € 110.219

Lasten: € 856.186

Werk en inkomen

Baten: € 601.384

Lasten: € 793.935