Samenvatting bijstellingen

In dit onderdeel zijn verschillende samenvattende overzichten van de financiële bijstellingen opgenomen. Voor meer informatie over de afzonderlijke bijstellingen wordt verwezen naar de taakvelden.

Financieel kader

Financieel kaderBegroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Eerste Herziening 2022 0 0 0 0 0
Bijstellingen Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023 0 0 0 0 0
Coalitieakkoord - Hoofdstuk 1 -3.523 -16.407 -29.976 -30.065 -30.987
Coalitieakkoord - Hoofdstuk 2 -23.851 -35.198 -37.528 -38.515 -35.115
Coalitieakkoord - Hoofdstuk 3 -125.010 5.910 10.810 14.410 19.110
Coalitieakkoord - Hoofdstuk 4 -20.000 -860 -3.325 -3.825 -3.825
Coalitieakkoord - Hoofdstuk 5 -1.501 -55.339 -71.913 -49.138 -41.149
Coalitieakkoord - Hoofdstuk 6 -18.200 425 1.525 -975 -975
Coalitieakkoord - Hoofdstuk 7 180.895 17.636 16.426 19.480 22.274
Coalitieakkoord – Overig 91.083 77.500 124.791 125.108 59.385
Kasschuiven 24.215 -4.835 -9.100 -7.110 -3.170
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 60.978 -7.791 9.195 9.964 -14.612
Ramingsbijstellingen vermijdbaar -553 -7.952 0 0 0
Reserves -164.532 26.912 -10.906 -39.334 29.064
Taakmutaties 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen 0 0 0 0 0
Begroting na wijzigingen 0 0 0 0 0

Bijstellingen t.o.v. Eerste Herziening 2022

In onderstaande tabel is per programma en taakveld het saldo van de bijstellingen inzichtelijk gemaakt ten opzichte van de Eerste Herziening 2022.

Saldo bijstellingenBegroting 2022Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Algemene middelen -89.123 122.895 239.187 197.816 153.979
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving -105.438 -23.775 -22.995 -22.395 -22.322
Beheer van de stad 6.881 -12.758 -10.413 -10.995 -12.645
Belastingen 16.147 20.791 31.081 31.817 32.330
Bestaande stad -98.778 1.563 12.304 -4.922 -4.908
Bestuur 400 -1.193 -1.199 -1.199 -1.199
Cultuur -212 -6.534 -6.504 -8.028 -8.009
Dienstverlening -7.853 -6.105 -5.256 -4.830 -4.920
Economische ontwikkeling 3.075 -4.993 -7.598 -5.495 -4.880
Energietransitie -22.864 9.022 9.366 9.321 9.339
Onderwijs 1.075 -14.984 -19.139 -18.722 -15.205
Overhead 7.989 -24.532 -16.190 -13.615 -13.757
Sport en recreatie -1.080 -4.587 -3.793 -3.696 -3.684
Stedelijke ontwikkeling 319.739 138.657 13.219 13.686 22.381
Veilig -3.532 -12.615 -24.194 -24.306 -24.310
Volksgezondheid -1.049 -2.913 -2.862 -2.842 -2.816
Werk en inkomen 1.178 -15.976 -14.205 -13.766 -10.940
Zorg, welzijn en wijkteams -26.555 -161.963 -170.809 -117.829 -88.434
Totaal 0 0 0 0 0

Totaaloverzicht bijstellingen

In onderstaande tabellen zijn de bijstellingen per soort (coalitieakkoord, kasschuiven, ramingsbijstellingen, reserves en taakmutaties) uitgesplitst naar programma's.

Coalitieakkoord - Hoofdstuk 1Begroting 2022Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
(Runners) reinigingsteams0-1.400-2.800-2.800-2.800

Beheer van de stad 0 -1.400 -2.800 -2.800 -2.800
20 ha vergroenen en klimaatadaptatie0-540-1.350-1.500-1.800

Beheer van de stad 0 0 -100 -200 -500
Stedelijke ontwikkeling 0 -540 -1.250 -1.300 -1.300
40 ha bijenlandschap0-300-350-400-450

Beheer van de stad 0 -300 -350 -400 -450
Aanpak roekeloos rijden bezorgers0-30-50-50-50

Stedelijke ontwikkeling 0 -30 -50 -50 -50
Campagne illegale drugs0-52-103-103-103

Veilig 0 -52 -103 -103 -103
Campagne seksuele straatintimidatie0-500-1.000-1.000-1.000

Veilig 0 -500 -1.000 -1.000 -1.000
Drugs en ondermijnende criminaliteit00-4.420-4.420-4.420

Veilig 0 0 -4.420 -4.420 -4.420
Extra BOA's in de metro0-530-500-500-500

Veilig 0 -530 -500 -500 -500
Extra cameratoezicht-1.150-1.000-2.000-2.000-2.000

Veilig -1.150 -1.000 -2.000 -2.000 -2.000
Ondersteuning Politie voor iedereen-50-100-10000

Veilig -50 -100 -100 0 0
Onderzoek Goudsesingel0-400000

Stedelijke ontwikkeling 0 -400 0 0 0
Pleinstewards0-650-775-775-775

Veilig 0 -650 -775 -775 -775
Tekort afvalinzameling0-2.466-2.257-3.004-3.690

Beheer van de stad 0 -2.466 -2.257 -3.004 -3.690
Tekort reiniging-2.309-2.309-2.309-2.309-2.309

Beheer van de stad -2.309 -2.309 -2.309 -2.309 -2.309
Uitbreiding en inschaling BOA's0-4.500-10.000-10.000-10.000

Veilig 0 -4.500 -10.000 -10.000 -10.000
Uitbreiding jongerenwerk0-500-1.000-1.000-1.500

Zorg, welzijn en wijkteams 0 -500 -1.000 -1.000 -1.500
Veiliger nachtleven en stadsgarderobe0-1.650-2.360-2.360-2.360

Veilig 0 -1.650 -2.360 -2.360 -2.360
Verhoging afvalstoffenheffing09662.2573.0043.690

Beheer van de stad 0 966 2.257 3.004 3.690
Waterberging0-425-800-750-750

Beheer van de stad 0 -175 -350 -350 -350
Stedelijke ontwikkeling 0 -250 -450 -400 -400
Watertappunten en bankjes-15-21-60-99-171

Beheer van de stad -15 -21 -60 -99 -171
Totaal -3.523 -16.407 -29.976 -30.065 -30.987

Coalitieakkoord - Hoofdstuk 2Begroting 2022Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Aanpak van armoede en schulden0-11.300-11.300-11.300-11.300

Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving 0 -11.300 -11.300 -11.300 -11.300
Armoedefonds-20.0000000

Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving -20.000 0 0 0 0
Dagprogrammering NPRZ0-3.500-4.000-5.000-5.500

Onderwijs 0 -3.500 -4.000 -5.000 -5.500
Een gedeelde geschiedenis0-1.800-50000

Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving 0 -1.800 -500 0 0
Emancipatieagenda00-500-500-500

Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving 0 0 -500 -500 -500
IT Campus0-475-475-475-475

Onderwijs 0 -475 -475 -475 -475
Laaggeletterdheid0-4.021-3.978-4.465-4.465

Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving 0 -4.021 -3.978 -4.465 -4.465
Leerlingenvervoer0-3.600-3.900-3.9000

Onderwijs 0 -3.600 -3.900 -3.900 0
Leerwerktrajecten statushouders0-1.500-1.500-1.500-1.500

Werk en inkomen 0 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
Meer sociaal rechercheurs-1.000-1.300-1.380-1.380-1.380

Overhead 0 -88 -106 -106 -106
Werk en inkomen -1.000 -1.212 -1.274 -1.274 -1.274
Ondersteunen nieuwkomers-1.195-2.995-2.995-2.995-2.995

Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving 0 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400
Overhead 0 -94 -94 -94 -94
Stedelijke ontwikkeling -570 -570 -570 -570 -570
Werk en inkomen -200 -600 -600 -600 -600
Zorg, welzijn en wijkteams -425 -332 -332 -332 -332
Racisme en discriminatie0-2.500-2.500-2.500-2.500

Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving 0 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
RAP010 - uitvoeringskosten0-500-500-500-500

Overhead 0 -110 -110 -110 -110
Werk en inkomen 0 -390 -390 -390 -390
Regionaal Bureau Zelfstandigen-1.656-607000

Overhead 0 -134 0 0 0
Werk en inkomen -1.656 -473 0 0 0
Sociaal ondernemen0-500-500-500-500

Economische ontwikkeling 0 -500 -500 -500 -500
Voorschoolse educatie00-3.500-3.500-3.500

Onderwijs 0 0 -3.500 -3.500 -3.500
Werkpremie0-600000

Werk en inkomen 0 -600 0 0 0
Totaal -23.851 -35.198 -37.528 -38.515 -35.115

Coalitieakkoord - Hoofdstuk 3Begroting 2022Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Andere segmentering bouwplannen-25.0000000

Stedelijke ontwikkeling -25.000 0 0 0 0
Autoluw fonds-20.0000000

Stedelijke ontwikkeling -20.000 0 0 0 0
Bouwen van 3500-4000 woningen0-7.000-7.000-7.000-7.000

Stedelijke ontwikkeling 0 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
Coöperatieve woonvormen0-600-600-600-600

Stedelijke ontwikkeling 0 -600 -600 -600 -600
Goed verhuren en opkoopbescherming0-700-3.000-3.000-3.000

Bestaande stad 0 -700 -3.000 -3.000 -3.000
Gratis openbaar vervoer tot 12 jaar0-1.750-1.750-1.750-1.750

Stedelijke ontwikkeling 0 -1.750 -1.750 -1.750 -1.750
Mobiliteit algemeen0-800-800-800-800

Stedelijke ontwikkeling 0 -800 -800 -800 -800
NPRZ pijler Wonen-80.0000000

Bestaande stad -80.000 0 0 0 0
Opstellen verkeerscirculatieplan0-2.500000

Stedelijke ontwikkeling 0 -2.500 0 0 0
Parkeermaatregelen coalitieakkoord012.60022.90027.60032.300

Stedelijke ontwikkeling 0 12.600 22.900 27.600 32.300
Parkeerontwikkelingen06.7001.10000

Stedelijke ontwikkeling 0 6.700 1.100 0 0
Student-stewards-10-40-40-40-40

Veilig -10 -40 -40 -40 -40
Totaal -125.010 5.910 10.810 14.410 19.110

Coalitieakkoord - Hoofdstuk 4Begroting 2022Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Duurzaamheidstransitiebudget-20.0000000

Energietransitie -20.000 0 0 0 0
Programma Rotterdam Circulair0-100-2.400-2.900-2.900

Beheer van de stad 0 -100 -2.400 -2.900 -2.900
Resilience0-600-600-600-600

Stedelijke ontwikkeling 0 -600 -600 -600 -600
Terugdringen houtstook0-160-325-325-325

Stedelijke ontwikkeling 0 -160 -325 -325 -325
Totaal -20.000 -860 -3.325 -3.825 -3.825

Coalitieakkoord - Hoofdstuk 5Begroting 2022Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Huismeesters seniorencomplexen0-50-100-200-200

Zorg, welzijn en wijkteams 0 -50 -100 -200 -200
Ouderen-1.000-1.000-1.000-1.000-1.000

Zorg, welzijn en wijkteams -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Publieke sportvoorzieningen0-760-150-300-300

Sport en recreatie 0 -760 -150 -300 -300
Realiseren 200 transitieplekken0-1.500000

Zorg, welzijn en wijkteams 0 -1.500 0 0 0
Sportaccommodaties-500-500-500-500-500

Sport en recreatie -500 -500 -500 -500 -500
Tekort Zorg-1-67.359-127.983-162.558-197.169

Algemene middelen 0 69.065 60.088 36.005 17.433
Overhead 0 -183 -646 -878 -1.110
Volksgezondheid 0 -475 -475 -475 -475
Werk en inkomen 0 0 -64 -96 -128
Zorg, welzijn en wijkteams -1 -135.766 -186.885 -197.114 -212.888
Tekort Zorg: bijdrage huishoudelijke hulp WMO0005.60013.200

Zorg, welzijn en wijkteams 0 0 0 5.600 13.200
Tekort Zorg: Maatregelenpakket016.00033.00047.00062.000

Zorg, welzijn en wijkteams 0 16.000 33.000 47.000 62.000
Tekort Zorg: terugdraaien bezuiniging jeugdzorg Rijk005.00023.00023.000

Zorg, welzijn en wijkteams 0 0 5.000 23.000 23.000
Tekort Zorg: Verwachte extra Rijksbijdrage0020.00040.00060.000

Zorg, welzijn en wijkteams 0 0 20.000 40.000 60.000
Zorgrestaurants0-170-180-180-180

Zorg, welzijn en wijkteams 0 -170 -180 -180 -180
Totaal -1.501 -55.339 -71.913 -49.138 -41.149

Coalitieakkoord - Hoofdstuk 6Begroting 2022Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Aantrekkelijke winkelstraten00-1.000-1.000-1.000

Economische ontwikkeling 0 0 -1.000 -1.000 -1.000
Bijdrage restauratie Rivièrahal-18.0000000

Bestaande stad -18.000 0 0 0 0
Cruisebelasting-200-2001.2001.2001.200

Belastingen -200 -200 1.222 1.222 1.222
Overhead 0 0 -22 -22 -22
Extra middelen Cultuurplan000-2.500-2.500

Cultuur 0 0 0 -2.500 -2.500
Leges horecavergunning0-75-75-75-75

Veilig 0 -75 -75 -75 -75
Rotterdam Partners08001.6001.6001.600

Economische ontwikkeling 0 800 1.600 1.600 1.600
Versnellingshuis0-100-200-200-200

Economische ontwikkeling 0 -100 -200 -200 -200
Totaal -18.200 425 1.525 -975 -975

Coalitieakkoord - Hoofdstuk 7Begroting 2022Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Afwikkeling Warmtebedrijf-50.0000000

Algemene middelen -50.000 0 0 0 0
Citylab0-600-1.000-1.000-1.000

Dienstverlening 0 -600 -1.000 -1.000 -1.000
Erfpachtbaten Havensteder191.9000000

Stedelijke ontwikkeling 191.900 0 0 0 0
Erfpachtbaten Woonstad169.000131.000000

Stedelijke ontwikkeling 169.000 131.000 0 0 0
Koers van de Stad0-1.000-1.000-1.000-1.000

Bestuur 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Menselijke maat-2.105-1.709-1.508-1.527-1.527

Dienstverlening -1.793 -1.646 -1.508 -1.527 -1.527
Overhead -313 -63 0 0 0
Minder websites en 1 app0600250600600

Dienstverlening 0 0 -350 0 0
Overhead 0 600 600 600 600
Organisatie020.34420.68423.40726.201

Algemene middelen 0 6.000 5.300 5.200 5.200
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving 0 413 444 525 605
Beheer van de stad 0 1.225 1.314 1.555 1.793
Belastingen 0 61 66 78 90
Bestaande stad 0 444 476 564 650
Cultuur 0 59 63 75 87
Dienstverlening 0 151 161 191 220
Economische ontwikkeling 0 102 110 130 149
Energietransitie 0 69 74 88 101
Onderwijs 0 69 74 88 102
Overhead 0 6.543 7.083 8.377 9.832
Sport en recreatie 0 63 68 80 93
Stedelijke ontwikkeling 0 1.483 1.590 1.882 2.171
Veilig 0 814 808 962 939
Volksgezondheid 0 135 145 171 197
Werk en inkomen 0 1.514 1.623 1.921 2.216
Zorg, welzijn en wijkteams 0 1.199 1.285 1.521 1.753
Stadsarchief00-1.000-1.000-1.000

Dienstverlening 0 0 -781 -781 -781
Overhead 0 0 -219 -219 -219
Toevoeging erfpachtconversies aan RIM-127.900-131.000000

Algemene middelen -127.900 -131.000 0 0 0
Totaal 180.895 17.636 16.426 19.480 22.274

Coalitieakkoord – OverigBegroting 2022Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Aanpassing omzetdoelstellingen Rotterdam Inclusief-2.600-2.600-2.600-2.600-2.600

Werk en inkomen -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600
Afbouw dividend Eneco0000-1.000

Algemene middelen 0 0 0 0 -1.000
Afdracht Rotterdamse Investeringsmotor00-5.529-6.91010.394

Algemene middelen 0 0 -5.529 -6.910 10.394
Bijstellingen dividenden1.444-580-1.280-1.980-1.980

Algemene middelen 1.444 -580 -1.280 -1.980 -1.980
Budget verzekeringen01.0001.0001.0001.000

Overhead 0 1.000 1.000 1.000 1.000
CAO Jeugdtheater Hofplein-875-875-87500

Cultuur -875 -875 -875 0 0
Centraliseren dienstverlening en klantsignalen06001.2901.2901.290

Dienstverlening 0 600 1.290 1.290 1.290
Correctie canonopbrengsten-1.700-1.700000

Stedelijke ontwikkeling -1.700 -1.700 0 0 0
Correctie verkoopopbrengsten vastgoed-1.7374.42116.72400

Bestaande stad -1.737 4.421 16.724 0 0
Diverse belastingen2.2007.9508.5009.0009.500

Belastingen 2.200 7.950 8.500 9.000 9.500
Diverse ruimtelijke knelpunten-6.2000000

Stedelijke ontwikkeling -6.200 0 0 0 0
Diverse technische correcties0000518

Algemene middelen 0 0 0 0 204
Bestaande stad 0 0 0 0 514
Stedelijke ontwikkeling 0 0 0 0 -200
Gemeentefondsmutaties107.34278.404102.461120.70844.663

Algemene middelen 123.529 82.614 106.667 124.427 47.021
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving -3.287 -444 -487 0 0
Dienstverlening -2.002 -218 -220 -223 -223
Overhead -137 -138 -139 -141 -141
Sport en recreatie -300 0 0 0 0
Stedelijke ontwikkeling 0 0 0 0 40
Veilig -1.005 -1.005 -1.005 -1.005 -1.005
Volksgezondheid -1.906 -357 -359 -364 -364
Werk en inkomen -3.982 360 488 626 1.986
Zorg, welzijn en wijkteams -3.568 -2.408 -2.483 -2.612 -2.653
Herstelaanpak jongeren-1.0520000

Zorg, welzijn en wijkteams -1.052 0 0 0 0
Indexatie materieel 2,8% (i.p.v. 4,8%)09.1008.5007.5007.500

Algemene middelen 0 9.100 8.500 7.500 7.500
Indexatie subsidies 3,9% (i.p.v. 4,9%)02.1002.1002.1002.000

Algemene middelen 0 2.100 2.100 2.100 2.000
Indexatie WMO-2.651-4.400000

Zorg, welzijn en wijkteams -2.651 -4.400 0 0 0
Lagere opbrengsten Vervoer & Materieel-3.100-4.500-4.500-4.500-4.500

Beheer van de stad -3.100 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500
Markttarieven kostendekkend00-1.000-5000

Economische ontwikkeling 0 0 -1.000 -500 0
Materiaalkosten Hoekse Lijn-4.0000000

Stedelijke ontwikkeling -4.000 0 0 0 0
Meerkosten zorg Corona-5.0000000

Zorg, welzijn en wijkteams -5.000 0 0 0 0
Nieuwe jaarschijf vervangingsinvesteringen0000-7.400

Algemene middelen 0 0 0 0 -7.400
Onderhoudskostenregeling0-975-975-975-975

Beheer van de stad 0 -975 -975 -975 -975
Planningsoptimisme investeringen02.0002.0002.0002.000

Algemene middelen 0 2.000 2.000 2.000 2.000
Stichting Urgentiebepalingen Woningzoekenden-400-400-400-400-400

Stedelijke ontwikkeling -400 -400 -400 -400 -400
Stijgingen energiekosten eigen gebouwen-1.614-12.933000

Beheer van de stad -1.003 -4.565 0 0 0
Bestaande stad -371 -1.864 0 0 0
Economische ontwikkeling -11 -50 0 0 0
Onderwijs -39 -231 0 0 0
Overhead 10 -5.271 0 0 0
Sport en recreatie -31 -155 0 0 0
Stedelijke ontwikkeling -124 -585 0 0 0
Veilig -5 -25 0 0 0
Zorg, welzijn en wijkteams -40 -188 0 0 0
Technische bijstelling BUIG14.5581.513000

Overhead 0 146 0 0 0
Werk en inkomen 14.558 1.367 0 0 0
Tegenvallende leges en logiesbelasting-2.9050000

Belastingen -2.000 0 0 0 0
Veilig -905 0 0 0 0
Winterkouderegeling-625-625-625-625-625

Zorg, welzijn en wijkteams -625 -625 -625 -625 -625
Totaal 91.083 77.500 124.791 125.108 59.385

KasschuivenBegroting 2022Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Aanpak dak- en thuisloosheid6.9170-2.306-2.306-2.306

Zorg, welzijn en wijkteams 6.917 0 -2.306 -2.306 -2.306
Bestemmingsreserve Cloudkosten-2.60009071.407286

Overhead -2.600 0 907 1.407 286
Continuering verandertraject500-500000

Zorg, welzijn en wijkteams 500 -500 0 0 0
Coöperatieve woonvormen927-927000

Stedelijke ontwikkeling 927 -927 0 0 0
Cruisebelasting2000-20000

Belastingen 200 0 -200 0 0
Kasschuif Aanpak lerarentekort1.000-1.000000

Onderwijs 1.000 -1.000 0 0 0
Kasschuif Anders Werken4.110-1.429-323-1.016-1.342

Overhead 4.110 -1.429 -323 -1.016 -1.342
Kasschuif Coördinatie haven500-125-125-125-125

Economische ontwikkeling 500 -125 -125 -125 -125
Kasschuif Extra middelen voor re-integratie dienstverlening (septembercirculaire)4.213-4.213000

Overhead 0 -904 0 0 0
Werk en inkomen 4.213 -3.309 0 0 0
Kasschuif Extra middelen voor re-integratie dienstverlening aan bijstandsgerechtigden2.9000-1.450-1.4500

Werk en inkomen 2.900 0 -1.450 -1.450 0
Kasschuif Gratis openbaar vervoer 65+795-795000

Stedelijke ontwikkeling 795 -795 0 0 0
Kasschuif Huurdersonderhoud en huisvestingsprojecten5.007-2.504-2.50400

Overhead 5.007 -2.504 -2.504 0 0
Kasschuif Maakindustrie1.894358-1.684-330-238

Economische ontwikkeling 1.894 358 -1.684 -330 -238
Kasschuif Opleidingsprogramma Wijk aan Zet375-250-12500

Dienstverlening 375 -250 -125 0 0
Kasschuif Plan van aanpak Oud-Crooswijk03.5000-3.5000

Stedelijke ontwikkeling 0 3.500 0 -3.500 0
Kasschuif Subsidies Economie607-607000

Economische ontwikkeling 607 -607 0 0 0
Kasschuif Urban Future Global Conference300-100-20000

Economische ontwikkeling 300 -100 -200 0 0
Kasschuif Vervanging ICT-middelen455-455000

Belastingen 455 -455 0 0 0
Nadelig effect jaarrekening GRJR-4.2004.200000

Zorg, welzijn en wijkteams -4.200 4.200 0 0 0
Omgevingswet-9850200200585

Stedelijke ontwikkeling -985 0 200 200 585
Planningsoptimisme onderwijshuisvesting1.3000-1.30000

Onderwijs 1.300 0 -1.300 0 0
Versterking omgevingsdiensten01299-30

Stedelijke ontwikkeling 0 12 9 9 -30
Totaal 24.215 -4.835 -9.100 -7.110 -3.170

Ramingsbijstellingen onvermijdelijkBegroting 2022Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Aanmanings- en vervolgingsopbrengsten00000

Belastingen 1.325 644 644 644 644
Dienstverlening -1.325 -556 -556 -556 -556
Overhead 0 -88 -88 -88 -88
Actualisatie dividenden0-10.100000

Algemene middelen 0 -10.100 0 0 0
Actualisatie kapitaallasten0-196-193-191-189

Algemene middelen -585 -2.607 -1.371 -244 873
Beheer van de stad -31 614 338 317 103
Bestaande stad 408 988 -1.108 -2.110 -2.827
Dienstverlening -16 101 100 41 12
Energietransitie -72 -72 1 33 37
Overhead 474 303 1.427 1.546 1.524
Sport en recreatie -18 -17 -17 -31 -32
Stedelijke ontwikkeling -88 -329 -372 -176 -299
Veilig -68 832 819 463 451
Volksgezondheid 0 0 0 -18 -18
Werk en inkomen -4 -9 -11 -12 -12
Actualisatie rente322-8.885-10.334-11.544-13.343

Algemene middelen 322 -8.885 -10.334 -11.544 -13.343
Actualisatie uitkering gemeentefonds18.22311.29820.49722.9160

Algemene middelen 18.223 11.298 20.497 22.916 0
Bestuursopdracht Financiële Sturing SO Duurzaamheidsopgave00000

Beheer van de stad 0 66 66 66 66
Energietransitie 104 9.665 9.900 9.810 9.810
Overhead 0 -820 -820 -820 -820
Stedelijke ontwikkeling -104 -8.911 -9.146 -9.056 -9.056
Bibob-4320000

Veilig -432 0 0 0 0
Bijdrage EU-subsidie Veerkrachtig BoTu 202800000

Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving 0 15 15 15 15
Beheer van de stad 0 17 17 17 17
Dienstverlening 0 -200 -200 -200 -200
Onderwijs 0 10 10 10 10
Overhead 0 5 5 5 5
Sport en recreatie 0 5 5 5 5
Stedelijke ontwikkeling 0 33 33 33 33
Veilig 0 20 20 20 20
Volksgezondheid 0 10 10 10 10
Werk en inkomen 0 35 35 35 35
Zorg, welzijn en wijkteams 0 50 50 50 50
Bijdrage formatie en aanpak drugssmokkel00000

Overhead 0 -317 -317 -317 -317
Veilig 0 317 317 317 317
BTW-component WABO-leges2.0001.3001.3001.3001.300

Bestaande stad 2.000 1.300 1.300 1.300 1.300
Correctie canonopbrengsten structureel prognose500500-1.200-1.200-1.200

Stedelijke ontwikkeling 500 500 -1.200 -1.200 -1.200
Digitalisering-9320000

Bestaande stad 495 0 0 0 0
Stedelijke ontwikkeling -1.427 0 0 0 0
Dividend SSC Flex 2021-2023 + begeleidingskosten t.b.v. ontmanteling4.55687587500

Overhead 4.556 875 875 0 0
Hogere baten leges publiekszaken1.4222484.6985.0746.325

Dienstverlening 1.422 248 4.698 5.074 6.325
Hogere lasten leges publiekszaken-1.422-248-4.530-4.898-6.204

Dienstverlening -1.422 -292 -4.160 -4.496 -5.666
Overhead 0 45 -370 -402 -538
Hogere lasten OZB uitvoering0-400-400-400-400

Belastingen 0 -312 -312 -312 -312
Overhead 0 -88 -88 -88 -88
Incidentele verwachte erfpachtbaten15.3000000

Stedelijke ontwikkeling 15.300 0 0 0 0
Intensivering Loonkostensubsidie0-3.200-3.200-3.200-3.200

Overhead 0 -704 -704 -704 -704
Werk en inkomen 0 -2.496 -2.496 -2.496 -2.496
Intensivering Loonkostensubsidie - dekking intern02.0002.0002.0002.000

Werk en inkomen 0 2.000 2.000 2.000 2.000
Intensivering Loonkostensubsidie - taakstelling BUIG01.2001.2001.2001.200

Werk en inkomen 0 1.200 1.200 1.200 1.200
Meeropbrengsten OZB niet-woningen 20225.0000000

Belastingen 5.000 0 0 0 0
Meeropbrengsten OZB niet-woningen oudere jaren10.1000000

Belastingen 10.100 0 0 0 0
Meeropbrengsten OZB woningen areaal0400400400400

Belastingen 0 400 400 400 400
Minderopbrengsten invorderingsrente-7500000

Belastingen -750 0 0 0 0
Minderopbrengsten OZB woningen 2022-6000000

Belastingen -600 0 0 0 0
Opbrengstgen veiling brandstofverkooppunten-1.259-1.284-618-1920

Bestaande stad -1.259 -1.284 -618 -192 0
Overdracht havengerelateerde assets10.0000000

Beheer van de stad 10.000 0 0 0 0
Vennootschapsbelasting reclameopbrengsten-1.1480000

Bestaande stad -1.148 0 0 0 0
Verlagen programmalasten6650000

Economische ontwikkeling 665 0 0 0 0
Verschuiving middelen tussen programma's-1.2260000

Bestaande stad -283 0 0 0 0
Stedelijke ontwikkeling -943 0 0 0 0
Verschuiving personele inzet Energietransitie00000

Energietransitie 0 235 0 0 0
Overhead 0 -143 0 0 0
Stedelijke ontwikkeling 0 -93 0 0 0
Vrijval Pensioenvoorziening ex-raadsleden4000000

Bestuur 400 0 0 0 0
Vrijval voorziening belastinggeschillen2590000

Belastingen 259 0 0 0 0
Wet kwaliteitsborging0-1.300-1.300-1.300-1.300

Bestaande stad 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Overhead 0 -282 -282 -282 -282
Stedelijke ontwikkeling 0 -18 -18 -18 -18
Totaal 60.978 -7.791 9.195 9.964 -14.612

Ramingsbijstellingen vermijdbaarBegroting 2022Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Claim 10%-regeling bewonersinitiatieven-5530000

Dienstverlening -553 0 0 0 0
Eenmalige compensatie lokale heffingen 20230-7.952000

Belastingen 0 -7.952 0 0 0
Totaal -553 -7.952 0 0 0

ReservesBegroting 2022Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Algemene Reserve-165.30126.912-10.906-39.33429.064

Algemene middelen -165.301 26.912 -10.906 -39.334 29.064
Bestemmingsreserve Economiesubsidies-2400000

Economische ontwikkeling -240 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Energietransitie00000

Algemene middelen -4.210 0 0 0 0
Beheer van de stad 4.210 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Evenementenfonds7750000

Cultuur 775 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling00000

Algemene middelen -1.072 0 0 0 0
Beheer van de stad 972 0 0 0 0
Stedelijke ontwikkeling 100 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Infrastructuur2290000

Stedelijke ontwikkeling 229 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Rotterdamse investeringsmotor-1900000

Algemene middelen -164 309 -260 -153 1.091
Beheer van de stad -26 -309 260 153 -1.091
Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor1900000

Bestaande stad 190 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds00000

Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving 190 0 0 0 0
Zorg, welzijn en wijkteams -190 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Tozo doorlopende werkzaamheden00000

Overhead 0 -216 -216 -216 -45
Werk en inkomen 0 216 216 216 45
Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden40000

Bestaande stad 4 0 0 0 0
Totaal -164.532 26.912 -10.906 -39.334 29.064

TaakmutatiesBegroting 2022Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Actualisatie uitkering gemeentefonds35.7500000

Algemene middelen 35.750 0 0 0 0
Armoedebestrijding kinderen (DU)0130130130130

Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving 0 130 130 130 130
Beschermd wonen-4.842-7.419-7.422-7.424-7.427

Zorg, welzijn en wijkteams -4.842 -7.419 -7.422 -7.424 -7.427
Bommenregeling-1.1810000

Beheer van de stad -1.181 0 0 0 0
Brede aanpak dak- en thuisloosheid-6.9170000

Zorg, welzijn en wijkteams -6.917 0 0 0 0
Centrale stemopneming-400000

Dienstverlening -40 0 0 0 0
Crisisdienstverlening-3.6270000

Werk en inkomen -3.627 0 0 0 0
Eenmalige vergoeding Rijk uitvoeringskosten klimaatakkoord-2.9680000

Energietransitie -2.968 0 0 0 0
Eigen bijdrage huishoudelijke hulp0003.8793.984

Zorg, welzijn en wijkteams 0 0 0 3.879 3.984
Einde lening inburgeringsplicht-1140000

Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving -114 0 0 0 0
Energietoeslag-89.6510000

Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving -82.601 0 0 0 0
Werk en inkomen -7.050 0 0 0 0
Erfgoeddeal-3110000

Stedelijke ontwikkeling -311 0 0 0 0
Extra capaciteit BOA’s-150-150-150-150-150

Veilig -150 -150 -150 -150 -150
Gemeentefondsmutaties80.68710.35210.1706.3244.594

Algemene middelen 80.689 10.350 10.169 6.323 4.593
Zorg, welzijn en wijkteams -2 1 1 1 1
Gemeentefondsmutaties (mei-circulaire 2022)-1.076-1.127-1.142-1.171-1.207

Zorg, welzijn en wijkteams -1.076 -1.127 -1.142 -1.171 -1.207
Gezond in de Stad-2910000

Zorg, welzijn en wijkteams -291 0 0 0 0
Handhaving quarantaine-110000

Veilig -11 0 0 0 0
Inburgering - Leerbaarheidstoets0-224-229-235-243

Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving 0 -224 -229 -235 -243
Inburgering (IU)-1710000

Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving -171 0 0 0 0
Menselijke Maat0-178-181-185-189

Overhead 0 -178 -181 -185 -189
Online weerbaarheid-400000

Veilig -40 0 0 0 0
Participatie (IU)-2.293-260-263-268-278

Werk en inkomen -2.293 -260 -263 -268 -278
Prenataal huisbezoek1070000

Zorg, welzijn en wijkteams 107 0 0 0 0
Rijksbijdrage lerarentekort-1.0000000

Onderwijs -1.000 0 0 0 0
Toezicht en handhaving voor EPBD III-660000

Bestaande stad -66 0 0 0 0
Uitstapprogramma prostituees-1040000

Zorg, welzijn en wijkteams -104 0 0 0 0
Valpreventie bij ouderen0436645661717

Algemene middelen 0 436 645 661 717
Veilige steden-500000

Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving -50 0 0 0 0
Vrouwenopvang-1.642-1.561-1.561-1.56168

Zorg, welzijn en wijkteams -1.642 -1.561 -1.561 -1.561 68
Totaal 0 0 0 0 0