Commissie- en raadsbehandeling

Najaar 2022 wordt de begroting voor 2023 en de 2e herziening ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. Dit is de eerste begroting in deze raadsperiode (2022-2026). De commissies staan gepland op 2 en 3 november 2022. De raadsbehandeling vindt plaats op 8 en 10 november 2022.

 

De behandeling wordt voorbereid door de griffie. Hiervoor is een aparte pagina beschikbaar. Op deze pagina zijn ook beschikbaar:

  • Raadsvoorstel over vaststelling van de 2e herziening 2022 en Begroting 2023
  • Raadsvoorstel over vaststelling Kadernota Lokale Lasten 2022 - 2026
  • Raadsvoorstel over vaststelling belastingverordeningen
  • Raadsvoorstel over vaststelling Beleidskader Weerstandsvermogen en Risicobeheersing 2022
  • Raadsvoorstel over Investeringsvoorstel 2022