Paragraaf BBV

In de paragaaf BBV worden alle verplichte gegevens volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) gemeenten getoond.

Het besluit dat de gemeenteraad over de Tweede herziening 2022 en de Begroting 2023 neemt is gebaseerd op de in deze paragraaf vermelde financiële gegevens van de begrotingsprogramma’s, het overzicht van baten en lasten en de voorgeschreven bijlage taakvelden. Het raadsbesluit voldoet daarmee aan de BBV-voorschriften.