Organisatieontwikkeling

Anders Werken

Anders Werken draagt bij aan de volgende organisatiedoelen:

  • Meer vrijheid en verantwoordelijkheid voor de medewerker om het werk in te richten op basis van eigen ervaring en talenten (modern werkgeverschap/ werknemerschap).
  • Betere dienstverlening aan de stad en haar inwoners. Medewerkers werken samen vanuit wat inwoners, ondernemers en bezoekers van de gemeente nodig hebben, op het niveau waar het verschil gemaakt kan worden: in de wijk. 
  • Een duurzame organisatie: minder files, CO2-uitstoot en vierkante metergebruik in de stad. Dit vraagt een andere manier van kijken naar de inhoud van het werk en hoe het werk wordt gedaan. De coronaperiode heeft in dit opzicht al nieuwe inzichten gegeven en kansen geboden. Daar gaat de organisatie mee verder. 

In 2022 is er veel aandacht voor het zo goed mogelijk inzichtelijk krijgen in hoe de medewerkers Anders Werken ervaren. Het onderzoek dat moet leiden tot dit inzicht duurt tot halverwege 2023, dus nog tijdens de hele proefperiode van Anders Werken. Het kernteam Anders Werken is opdrachtgever en werkt daarvoor samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam en het online discussieplatform Synthetron. Het team van de Erasmus Universiteit verzamelt data via vragenlijsten en analyseert vervolgens de uitkomsten. De online dialogen van Synthetron gaan dieper in op de uitkomsten van het onderzoek. Daarnaast verzamelt en analyseert de afdeling HR data vanuit de eigen systemen, zoals toegang, reserveringen en bezetting op de verschillende locaties. Uiteindelijk moet het inzicht leiden tot een cyclus van meten, leren, verbeteren en veranderen.

 

Ontwikkelingen 2022 – 2023

  • Onderzoek naar de bezettingsgraad van werkplekken en vergaderruimtes op locaties moet leiden tot meer inzicht in het gebruik van deze ruimtes.
  • De organisatie werkt aan de verbetering van hybride vergadersystemen.
  • De no show-problematiek in het reserveringssysteem wordt opgelost.
  • Gemeente en vakbonden praten over een voorstel voor een nieuwe reiskostenregeling (juli 2022).
  • Voorbereidingen lopen voor de aanbesteding van een online mobiliteitsplatform. Dit platform maakt het mogelijk de nieuwe reiskostenregeling uit te voeren.
  • De organisatie gaat aan de slag met leiderschaps- en gedragsvraagstukken in relatie tot Anders Werken.