Programma's

Per programma wordt een toelichting gegeven op de voortgang, bestuurlijke hoofdlijnen, doelen, projecten, financiën, kaders en verbonden partijen. 

Algemene middelen

Gemeentefonds

Treasury

Deelnemingen

Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving

Minder armoede en schulden

Verbeteren taalbeheersing

Nieuwe Rotterdammers nemen deel

Beheer van de stad

Schone en circulaire stad

Veilige en beschikbare buitenruimte

Prettige leefomgeving

Belastingen

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Roerendezaakbelasting (RZB)

Logiesbelasting

Bestaande stad

In stand houden erfgoed

Verstedelijken en verbinden

Vitale wijken

Doelmatige vastgoedportefeuille

Bestuur

Rekenkamer

Ombudsman

College, Griffie en Raad

Cultuur

Cultuur voor alle Rotterdammers

Evenwichtig cultureel ecosysteem

Aantrekkelijke, veerkrachtige stad

Dienstverlening

Betrokken overheid

Betrouwbaar stadsarchief

Goed klantcontact

Economische ontwikkeling

Toekomstbestendig ondernemerschap

Excellent ondernemersklimaat

Ruimte voor economie

Energietransitie

Duurzaam energiesysteem

Energietransitie gebouwde omgeving

Energietransitie in mobiliteit

Duurzame haven & industrie

Onderwijs

Goede onderwijshuisvesting

Verhogen kwaliteit onderwijs 

 

Overhead

Bedrijfsvoering

Sport en recreatie

Stimuleren sport en bewegen

Inspirerende topsport

Toekomstbestendige verenigingen

Goede sportaccomodaties

Laagdrempelige natuureducatie

Stedelijke ontwikkeling

Integraal ontwikkelen van de stad

Fijn leven en verblijven in de delta

Goede groei en verbinding

Veilig

Veilige stad

Crisisbeheersing en brandweer

Volksgezondheid

Robuuste en slagvaardige GGD

Gezonde stad

 

Werk en inkomen

Inkomenszekerheid & rechtmatigheid

Iedereen vooruit

Zorg, welzijn en wijkteams

Jongeren zonder achterstand

Kwetsbaren doen mee

Ouderen gezond en vitaal

Gezonde Rotterdammers