Projecten

Hier wordt een korte toelichting gegeven op de belangrijkste projecten die ten behoeve van dit programma worden uitgevoerd.

Warmtebedrijf

Het Warmtebedrijf is momenteel nog een verbonden partij en valt onder de regeling Risicovolle projecten.

De gemeenteraad heeft op 2 juni 2022 besloten tot verkoop van de aandelen in Warmtebedrijf Rotterdam Holding B.V. (WbR) aan Vattenfall Nederland. Met het besluit op 2 juni 2022 heeft de gemeenteraad het college gemachtigd de verkoop van de aandelen in WbR aan Vattenfall verder af te wikkelen. De insteek van alle betrokken partijen is om dit proces voor eind 2022 af te ronden. 

Nieuw Stadion Feyenoord

In 2017 heeft de gemeenteraad in de Position Paper Feyenoord City voorwaarden gesteld voor de bijdrage van de gemeente, die onder andere bestaat uit € 40 mln. aandelenkapitaal voor het nieuwe stadion. Op 21 april 2022 heeft BVO Feyenoord aangekondigd dat nieuwbouw de aankomende jaren niet mogelijk is en dat het daarom onverantwoord is om over te gaan tot de bouw van een nieuw stadion. Op basis van dit besluit heeft het college aan de gemeenteraad laten weten samen met Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas en andere stakeholders zich te beraden op wat dit betekent voor de gebiedsontwikkeling. Het definitieve standpunt van Stadion Feijenoord N.V. als initiatiefnemer van het stadionproject over een eventuele hervatting van het project als de relevante markten weer tot rust zijn gekomen, zal hierbij worden betrokken. Tot dusver zijn er geen verdere veranderingen.