Wat willen we bereiken?

Een buitenruimte die veilig is en waarvan bewoners gebruik kunnen maken. Bewoners zijn tevreden over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • We stellen eens per 4 jaar een nota vervangingsinvesteringen en een nota onderhoud kapitaalgoederen op. Eens per 5 jaar schrijven we het gemeentelijk rioleringsplan (GRP).  In 2023 wordt de nieuwe nota onderhoud kapitaalgoederen (2023-2026) afgerond.
  • Het (vervangings-)onderhoud voeren we op tijd uit op basis van de vastgestelde nota’s en het GRP. Hierbij nemen we de thema’s circulair, duurzaamheid, biodiversiteit, klimaatadaptatie en participatie zoveel als mogelijk mee. Hierdoor is er geen sprake van achterstallig onderhoud.
  • We onderhouden ons areaal groen op een gemiddelde beeldkwaliteit van 90% B. Onze verharding onderhouden we met een technische kwaliteit van 85%. We gebruiken hiervoor de normen van de CROW-methodiek.
  • In de komende 4 jaar gaan we 40 hectare bijenlandschap realiseren. Hiermee voegen we bijna 10% areaal toe aan het bestaande bloem- en kruidenrijk graslandschap in de stad.
  • We voeren het dagelijks beheer uit van de buitenruimte en doen periodieke inspecties.
  • Ontplofbare oorlogsresten brengen we in kaart. Waar deze een gevaar vormen, worden ze geruimd. Hierdoor voorkomen we toevallige vondsten van oorlogsresten.

Hoe meten we dat?

Indicatoren

Realisatie

2021

Begroting

2022

Realisatie

2022

Begroting

2023

Raming

2024

Raming

2025

Raming

2026

Beschikbaarheid van de vitale infrastructuur op bruggen en tunnels bedraagt minimaal 95% (Erasmusbrug, Maastunnel)

     

Minimaal 95%

Minimaal 95% Minimaal 95% Minimaal 95%

Straatverlichting werkt voor minimaal 95% (conform landelijke norm)

     

Minimaal 95%

Minimaal 95%

Minimaal 95%

Minimaal 95%

Onderhoud groen heeft een gemiddelde beeldkwaliteit van 90% B

      Gemiddelde beeldkwaliteit 90% B Gemiddelde beeldkwaliteit 90% B Gemiddelde beeldkwaliteit 90% B Gemiddelde beeldkwaliteit 90% B

Onderhoud verharding heeft een gemiddelde technische kwaliteit van 85% B

      Gemiddelde beeldkwaliteit 85% B Gemiddelde beeldkwaliteit 85% B Gemiddelde beeldkwaliteit 85% B Gemiddelde beeldkwaliteit 85% B

Aantal hectare bijenlandschap toegevoegd

            40 

Toelichting indicatoren

Beschikbaarheid van de vitale infrastructuur op bruggen en tunnels

De beschikbaarheid bedraagt minimaal 95%.

 

Straatverlichting

Werkt voor minimaal 95%.

 

Onderhoud groen en verharding

Heeft een gemiddelde technische kwaliteit van 90% B. 

 

Onderhoud  verharding

Heeft een gemiddelde beeldkwaliteit van 85% B. 

 

Aantal hectare bijenlandschap

De komende 4 jaar gaan we 40 hectare bijenlandschap realiseren.