Projecten

Hier wordt een korte toelichting gegeven op de belangrijkste projecten die ten behoeve van dit programma worden uitgevoerd.

Lichtmastvervanging project

Het is noodzakelijk om alle lichtmasten uit de jaren '70 en '80 te vervangen. Zo waarborgen we de veiligheid in de openbare ruimte.

Vervoer en Materieel 2023-2026

Met dit krediet kan het bedrijfsonderdeel Vervoer en Materieel elk jaar voertuigen en middelen van de onderhoudswerkplaats aanschaffen. De kapitaallasten worden gedekt door leasecontracten.

x € 1.000
Gevoteerd Bijstelling krediet Nieuw gevoteerd Realisatie
t/m 2021
Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026
155.000 0 155.000 96.912 24.000 0 0 0 0

Gemeentelijk rioleringsplan 2021-2025

Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) biedt een overzicht van de ontwikkelingen die zich nu en in de toekomst afspelen in het stedelijk watersysteem van Rotterdam. Heel beknopt geformuleerd bestaat dit systeem uit een samenhangend geheel van het rioolstelsel, de buitenruimte en  het oppervlaktewatersysteem. Het onderhoud en beheer van dit systeem wordt bekostigd met exploitatiemiddelen. Vervangingen en renovaties aan dit systeem worden betaald uit investeringskredieten. Dat zijn er 2, het investeringskrediet Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025 en het krediet Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025. Gemiddeld wordt er jaarlijks 40 km riool vervangen.

x € 1.000
Gevoteerd Bijstelling krediet Nieuw gevoteerd Realisatie
t/m 2021
Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026
159. 585 0  159.585  64.192 17.956 25.547 16.535 26.250 0

CO² reductie door versnelde ombouw straatverlichting naar LED

We willen dat al de openbare verlichting duurzaam en zuinig is. Daarom gaan we met onze straatverlichting volledig over op LED en vervangen we ons telemanagementsysteem. Dit systeem stelt de gemeente in staat om storingen proactief te signaleren, zonder dat hierbij een burgermelding nodig is. Met de overgang naar LED wordt een reductie van ca. 4,4 kton CO2 uitstoot per jaar gerealiseerd en ca. 30% energie bespaard ten opzichte van het huidige verbruik. Hiermee leveren we een bijdrage aan de energietransitie. De vervanging doen we in stappen, gebied voor gebied.

In 2021 zijn de meeste armaturen in de woonwijken vervangen. In 2022 wordt begonnen met het vervangen van de armaturen langs de doorgaande wegen gevolgd door de specials. De verwachting is dat het project in 2025 kan worden afgerond.

x € 1.000
Gevoteerd Bijstelling krediet Nieuw gevoteerd Realisatie
t/m 2021
Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026
51.000 0 51.000 23.164 10.474 11.000 6.362 0 0