Stadsarchief, investeren in toegankelijke (overheids-)informatie en stadsgeschiedenis

Wat willen we bereiken?

 • Een transparante, democratische overheid met oog voor verleden, heden en toekomst van Rotterdam en de regio.

 • Het historisch besef bevorderen door actief de Rotterdamse geschiedenis onder de aandacht te brengen. 

 • Toegang tot betrouwbare en (her)bruikbare informatie over zowel het verleden als het heden van Rotterdam en de regio.

 • Bijdragen aan het democratische, culturele, economische en sociale klimaat en het nationale en internationale imago van de stad Rotterdam.

Wat gaan we daarvoor doen?

 • Via verschillende kanalen beschikbaar blijven stellen van bronnen, met voorrang voor het maatschappelijk debat.

 • Wegwerken van achterstanden in de toegankelijkheid van archieven en collecties.

 • Grootschalige digitaliseringsprojecten, zoals de digitalisering van de bouwtekeningen 1945-1995.

 • Actieve verwerving van archieven en collecties die de huidige diverse Rotterdamse samenleving representeren.

Hoe meten we dat?

 • Bezoekerswaardering:  De tevredenheid van de bezoekers aan de studiezaal en de website wordt gemeten met behulp van de kwaliteitsmonitor van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland en zelf gehouden gebruikersonderzoeken. Het Stadsarchief meet de waardering eenmaal per twee jaar

 • Aantal bezoeken website Stadsarchief: Gemeten wordt het aantal bezoeken aan de website. Er is sprake van een verwachte toename in verband met digitalisering, functionele en inhoudelijke verbetering website en de inzet van sociale media.

 • Aantal bezoeken studiezaal: het bezoek aan de studiezaal zal naar verwachting verder afnemen naarmate het digitale aanbod groeit.

 • Aantal scans digitaliseren op verzoek: met de publieksservice ‘digitaliseren op verzoek’ wordt tegelijkertijd gebouwd aan een online toegankelijk digitaal archief.

 • Aantal bereikte leerlingen en volwassen door educatie: de nulmeting betreft het aantal leerlingen en volwassenen dat deelnam aan activiteiten georganiseerd door het Stadsarchief in 2021.

Indicatoren

Realisatie

2021

Begroting

2022

Realisatie

2022

Begroting

2023

Raming

2024

Raming

2025

Raming

2026

Bezoekerswaardering, norm 8, onderzoek 2-jaarlijks

N.v.t. N.v.t. N.v.t. 8 N.v.t. 8 N.v.t.

Aantal bezoeken website Stadsarchief

N.b.* 500.000 441.957 525.000 550.000 575.000 600.000

Aantal bezoeken studiezaal

3.818 7.000 3.161 7.000 6.650 6.500 6.325

Aantal scans via digitaliseren op verzoek

N.v.t. 500.000 290.599 500.000 500.000 500.000 500.000

Aantal bereikte leerlingen en volwassenen door educatie

8.998 9.898 1.374 10.888 11.976 13.174 14.491