Omschrijving programma

Het begrotingsprogramma Economische ontwikkeling gaat over het ‘verdienvermogen’ van Rotterdam. Waarmee verdienen onze bedrijven en ondernemers hun geld en waar kunnen Rotterdammers aan het werk? Het programma zorgt voor de juiste omstandigheden zodat bedrijven en ondernemers in Rotterdam hun werk optimaal kunnen doen. Daardoor komen binnen die bedrijven banen beschikbaar voor Rotterdammers en regiobewoners en dragen we bij aan een schone, innovatieve en circulaire Rotterdamse economie.

Verbonden partijen die bijdragen aan het programma

De volgende Verbonden partijen worden ingezet om het doel van het programma te realiseren:

  • Glazen Maas Exploitatie B.V.
  • Glazen Maas Infrastructuur B.V. 
  • ICOS Capital Fund 3 C.V.
  • ICOS Cleantech Earlystage fund II B.V. 
  • Innovation Quarter B.V.
  • StadshavensOntwikkelingsFonds voor Innovatie & Economie C.V.
  • Havenbedrijf Rotterdam N.V.
  • Swanbridge Capital B.V.
  • Regionale ontwikkelingsmaatschappij Drechststeden (akkoord met toevoegen?)

Een uitgebreide toelichting is te vinden in de paragraaf Verbonden partijen.