Wat willen we bereiken?

Kwalitatief hoogwaardige, duurzame, goed toegankelijke en voldoende sportvoorzieningen, met aandacht voor mensen met een beperking.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • We voeren het Uitvoeringsprogramma IHP-Sport 2021-2025 uit.
  • We vervangen op een groot aantal veldsportcomplexen de clubgebouwen, leggen kunstgrasvelden aan, brengen ledverlichting aan en plaatsen beregeningsinstallaties. We passen bij renovatie en nieuwbouw van gemeentelijke sportaccommodaties de beleidsregel ‘Basiseisen toegankelijkheid gemeentelijke binnensportaccommodaties’ (2014) toe. Daarnaast breiden we de investeringsregeling (de 1/3-regeling) voor sportverenigingen uit. Zo maken we ook grootschalige renovaties dan wel nieuwbouw beter mogelijk. In de 1/3-regeling is opgenomen dat we er bij investeringen aan de accommodatie rekening mee houden dat een accommodatie toegankelijk en bruikbaar is voor mensen met een beperking.
  • We voeren het plan van aanpak Bezettingsgraad sportterreinen tijdens daluren uit. En we spelen in op behoeftes van kansrijke doelgroepen in de gymzalen waar de bezetting het laagst is. We stemmen dit af op de behoeftes in de wijk.
  • Bij gebiedsontwikkelingen sturen we op (her)inrichting van sportcomplexen zodat we optimaal gebruik kunnen maken van deze ruimte.