Projecten

Hier wordt een korte toelichting gegeven op de belangrijkste projecten die ten behoeve van dit programma worden uitgevoerd.

Integraal Huisvestingsplan (IHP) Sport

Het Integraal Huisvestingsplan Sport 2020-2030 richt zich op vervanging en renovatie van sportaccommodaties en clubgebouwen van sportverenigingen. De eerste fase is uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma 2021-2025.