Bestuurlijke hoofdlijnen

 

Sinds maart is de wereld door het coronavirus enorm veranderd. Het Rotterdam van 1 januari 2020 is een ander Rotterdam dan het Rotterdam van 16 juni 2020. Het is alle hens aan dek om de negatieve effecten van deze grote gezondheidscrisis te beheersen en de stad en zijn inwoners en ondernemers weer op weg te helpen. De doorbraken: ‘Kansen voor iedereen met goed onderwijs, werk en taal’, ‘Fijn wonen in een wereldstad, nu en in de toekomst’ en ‘Energietransitie en economie gaan hand in hand’ gelden als kompas voor het herstel. Ze staan centraal in ‘Rotterdam. Sterker door’: het herstel- en groeiplan om stad, haven en regio sterker uit de crisis te laten komen dan toen we erin gingen. In de voorjaarsbrief schetsen we de veranderende opgaven en een meerjarig perspectief. De eerste herziening biedt u inzicht in het financieel beeld: de financiële bijstellingen per programma met de collegeprioriteiten en -targets en met specifieke aandacht voor de effecten van corona. Niet alle financiële effecten zijn bekend en ook is nog niet bekend in hoeverre we mogen rekenen op tegemoetkomingen vanuit het Rijk.

De eerste herziening helpt ons om de maatschappelijke en financiële opgave scherper te krijgen en om de juiste beslissingen te nemen voor de stad en voor alle Rotterdammers. De keuzes zullen in sommige gevallen pijnlijk, maar onontkoombaar zijn. Toch is er dat rotsvaste vertrouwen in onze veerkrachtige stad: samen komen we hier sterker uit. ‘Rotterdam. Sterker door’.