Concernhuisvesting en facilitair

Voor 2020 zijn de hogere kostendoorbelastingen vanuit Stadsontwikkeling (SO) Vastgoed, die voortkomen uit de bestuursopdracht Toekomstbestendig sturen en begroten Vastgoed voor Concernhuisvesting (CHV) gecompenseerd. Daarmee zijn voor CHV de extra kosten gedekt voor 2020. De bestuursopdracht zal in een latere fase van de werkzaamheden de meerjarige dekking moeten realiseren.

Daarbij zal rekening worden gehouden met de nieuwe inzichten die ontstaan door het meer vanuit huis werken, de 1,5 meter kantoorsamenleving en de impact daarvan in de komende periode, inclusief de periode na de coronacrisis. In de doorontwikkeling van het huisvestingsconcept zit voldoende flexibiliteit om deze ontwikkelingen mee te nemen en de eventuele extra kosten vanwege corona, voor zover nu bekend, te dekken.

Voor het verbeteren van de werkomstandigheden thuis zijn is de afgelopen periode waar nodig ICT-middelen en kantoorstoelen verstrekt. Voor de situatie na 1 september (1,5 meter kantoor) worden uitbreiding van die voorzieningen thuis nu onderzocht. Het 1,5 meter kantoor zal net als winkels en horeca voorzien worden van controle, bewegwijzering en ontsmettingsmiddelen, naast aangepaste schoonmaak.