Overige bedrijfsvoering

Europese samenwerking

De coronacrisis is ook van invloed op de Europese agenda, de begroting en de prioriteiten voor de komende periode. Naar verwachting blijft digitalisering, juist nu, één van de speerpunten in het Europese beleid. In de komende maanden wordt dit helder.

Vanaf begin 2020 is Rotterdam toegetreden tot de inhoudelijke werkgroep binnen Eurocities, waar kennis en lobby rond digitalisering centraal staan en de toekomstige strategische aandachtsgebieden vormgegeven worden. De afgelopen maanden is vanuit Rotterdam is intensief en integraal input geleverd op de Europese digitaliseringsstrategie, de datastrategie, het whitepaper over kunstmatige intelligentie en stedelijke ontwikkelingen rond 5G.