Organisatieontwikkeling

Anders Werken

De gemeentelijke organisatie werkt inmiddels bijna 2 jaar volgens de uitgangspunten van het programma Anders Werken. Er is een nieuwe fase aangebroken. Daarin is corona naar de achtergrond verschoven. Er zijn nu meer mogelijkheden om daadwerkelijk op een andere manier te gaan werken. Er zijn tot en met april 2022, 16 wijkhubs gerealiseerd. Ook zijn er afspraken gemaakt over de thuiswerkvergoeding en wordt er gewerkt aan een nieuwe reiskostenregeling.

Verder staat het thema ‘onderzoek’ centraal in het programma Anders Werken om inzicht te krijgen in wensen, behoeften en ervaringen van medewerkers. Dat inzicht is belangrijk voor de herijking van Anders Werken.

In het voorjaar van 2022 is een grootschalige inhoudelijke evaluatie begonnen van Anders Werken. Dit gebeurt in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Aan een enquête die onderdeel uitmaakt van de evaluatie deden meer dan 5.000 medewerkers mee. Daarmee levert de enquête waardevolle informatie op voor de richting en prioritering voor de komende periode.

Naast de enquête vond er online een aantal dialoogsessies plaats. Deze sessies maakten het mogelijk de antwoorden uit de enquête zo nodig te verdiepen. Momenteel (mei 2022) vindt er een analyse plaats van de resultaten van de enquêtes en dialoogsessies.