Programma's

Algemene middelen

Begroot: € 1.928.971

Rekening: € 1.975.937

Beheer van de stad

Begroot: € - 109.728

Rekening: € - 114.570

Bestuur en dienstverlening

Begroot: € - 56.889

Rekening: € - 57.189

Cultuur, sport en recreatie

Begroot: € - 199.944

Rekening: € - 198.020

Economische Zaken

Begroot: € - 24.598

Rekening: € - 25.877

Maatschappelijke Ondersteuning

Begroot: € - 122.585

Rekening: € - 120.769

Onderwijs

Begroot: € - 116.813

Rekening: € - 117.134

Openbare orde en veiligheid

Begroot: € - 127.962

Rekening: € - 127.864

Overhead

Begroot: € - 442.319

Rekening: € - 434.391

Ruimtelijke ontwikkeling

Begroot: € 54.852

Rekening: € 47.419

Stedelijke inrichting

Begroot: € - 42.788

Rekening: € - 37.328

Verkeer en Vervoer

Begroot: € 12.817

Rekening: € 15.971

Volksgezondheid en zorg

Begroot: € - 624.558

Rekening: € - 621.286

Werk en inkomen

Begroot: € - 128.459

Rekening: € - 127.579