Liquide middelen

Onder liquide middelen vallen de bank- en kasgelden van het concern.

 Liquide middelen31-12-201831-12-2019
Bank2.47614.308
Kas240193
Totaal liquide middelen 2.716 14.501