Jaarverslag - Programma's

Algemene middelen

Baten: € 2.126.447

Lasten: € 11.796

Beheer van de stad

Baten: € 239.906

Lasten: € 372.008

Bestuur en dienstverlening

Baten: € 14.098

Lasten: € 79.835

Cultuur, sport en recreatie

Baten: € 4.863

Lasten: € 219.720

Economische Zaken

Baten: € 2.869

Lasten: € 29.639

Maatschappelijke Ondersteuning

Baten: € 21.711

Lasten: € 196.141

Onderwijs

Baten: € 59.107

Lasten: € 189.866

Openbare orde en veiligheid

Baten: € 4.675

Lasten: € 139.355

Overhead

Baten: € 9.280

Lasten: € 439.975

Stedelijke inrichting en ontwikkeling

Baten: € 317.213

Lasten: € 333.991

Verkeer en Vervoer

Baten: € 165.436

Lasten: € 133.546

Volksgezondheid en zorg

Baten: € 31.981

Lasten: € 648.037

Werk en inkomen

Baten: € 554.013

Lasten: € 725.085