Liquide middelen

Onder liquide middelen vallen de bank- en kasgelden van het concern.

 31-12-201931-12-2020
Bank14.30885
Kas193246
Totaal liquide middelen 14.501 331