Raadsbehandeling

Raadsbesluit

Het raadsbesluit over de Jaarstukken 2020 is hier te vinden.

De link volgt na de raadsbehandeling op 17 juni.

Moties en amendementen

Link volgt na de raadsbehandeling.