Liquide middelen

Onder liquide middelen vallen de bank- en kasgelden van het concern.

 31-12-202031-12-2021
Bank850
Kas246217
Totaal liquide middelen 331 217