Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die bij deze jaarrekening relevant zijn, naast de gebeurtenissen die worden benoemd in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.