Jaarrekening Pagina 120

Jaarrekening

Dit onderdeel bevat de Jaarrekening volgens het BBV artikel 24 lid 3. Het Overzicht van baten en lasten bevat de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.