Voortgang Jaarstukken 2021

De financiële en beleidsmatige hoofdlijnen van de Jaarstukken 2021 zijn opgenomen in de bijgaande oplegger.