Huisvesting en facilitair

De situatie rondom covid-19 bepaalde in 2021 nog steeds grotendeels de activiteiten van de afdeling concernhuisvesting. De uitgifte van thuiswerkmiddelen ging verder. Medewerkers in cruciale functies en de coronacrisisorganisatie kregen middelen op kantoor- en uitvoeringslocaties.

De anderhalvemetermaatregelen in de gebouwen zijn in het laatste kwartaal van 2021 afgeschaald. De planning was dat medewerkers vanaf half oktober meer naar kantoor konden om te werken en elkaar te ontmoeten. Daartoe zijn de locaties aangepast op het concept van Anders Werken. Door de toenemende coronabesmettingen en lockdown eind 2021 hebben medewerkers nog maar beperkt van Anders Werken gebruik kunnen maken. Dit geldt ook voor het Timmerhuis als centrale ontmoetingsplek. De aanpassing van deze locatie is nog niet geheel gereed. Afronding is voorzien in de eerste helft van 2022.

Corona heeft geleid tot minder kosten voor concernhuisvesting door het verminderde gebruik van gebouwen en door leveringsproblemen van leveranciers bij gepland onderhoud. Een deel van het geplande onderhoud schuift door naar 2022.

Door lopende prijsafspraken met energieleveranciers hebben de fors stijgende energietarieven in 2021 geen effect gehad. Kostenstijgingen vanaf 2022 zijn onvermijdelijk.

KPI: aantal werkplekken per fte voor de totale organisatie

In 2021 was er in de totale organisatie per fte 0,4 werkplek beschikbaar: 6.810 werkplekken op 17.142 fte. De 0,4 werkplek per fte is een afname ten opzichte van 2020 (0,6 werkplek per fte). Dit is een gevolg van het Anders Werken. Door dit concept zijn gebouwen anders ingedeeld; er zijn meer mogelijkheden voor ontmoeting en minder reguliere werkplekken. Verder is de thuiswerkplek aan het concept toegevoegd. Daarnaast zorgt de coronacrisisorganisatie met veel tijdelijke externe inhuurmedewerkers voor een verhoging van het aantal fte’s en dus verlaging van het aantal beschikbare werkplekken per fte.