Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Lokale economie en midden- en kleinbedrijf (mkb)

Een van de Rotterdamse ambities is de versterking van de regionale en stedelijke econo­mie. De gemeente heeft oog voor de lokale economie en streeft een mkb-vriendelijke inrichting na van haar eigen offerteaanvragen. Uiteraard gebeurt dit zonder dat dit leidt tot enige vorm van discriminatie van ondernemers. Zo nodigt de gemeente bij een meervoudig onderhandse offerteaanvraag minimaal twee Rot­terdamse bedrijven uit. Belangrijke voorwaarden daarbij zijn dat die bedrijven geschikt en beschikbaar moeten zijn, dat de uitnodiging past binnen de kaders van wet- en regelgeving en dat de belangen van de gemeente Rotterdam hiermee gediend zijn.

De gemeente zorgt er voortdurend voor dat de Europese aanbestedingen geen onnodige barrières bevatten voor kleinere bedrijven. Ook zij moeten kans maken om in een – al dan niet Europese - aanbesteding een opdracht te winnen. Het weghalen van de barrières kan bijvoorbeeld door een aanbesteding op te delen in kleinere deelopdrachten en door ervaringseisen te stellen waaraan het midden- en kleinbedrijf kan voldoen.

In samenwerking met mkb-Rotterdam Rijnmond organiseert de gemeente regelmatig branchegerichte bijeenkomsten. Daar ontmoeten ondernemers en gemeentelijke medewerkers elkaar. Ondernemers krijgen er inzicht in wat de gemeente nodig heeft en hoe de inkoop is geregeld. Anderzijds krijgt de gemeente beter inzicht in de lokale markt.

Door de beperkingen vanwege de covid-19-crisis hebben in 2021 twee onlinebijeenkomsten plaatsgevonden.

Verder heeft de gemeente extra maatregelen in het inkoopbeleid genomen om lokale mkb-bedrijven meer kans te geven op een opdracht. Dat is bijvoorbeeld gedaan door opdrachten die de gemeente één op één mag gunnen bij voorkeur aan Rotterdamse bedrijven te gunnen. Ook is tijdelijk de drempel verhoogd waarvoor de gemeente opdrachten één op één mag gunnen.

Per kwartaal actualiseert de organisatie de aanbestedingskalender. Zo kan het mkb laagdrempelig en vroegtijdig via www.Rotterdam.nl zien welke opdrachten de gemeente de komende tijd aanbesteedt.

 

Resultaat

Door deze aanpak is het volgende bereikt:

  • binnen de stadsregio gaat 41% van het geld in het inkoopvolume naar Rotterdamse mkb-ondernemers (2020: 33%)
  • 80% van het geld van het inkoopvolume gaat naar mkb-ondernemingen (2020: 79%)
  • 56% van het in geld van het inkoopvolume gaat naar ondernemingen binnen de stadsregio (2020: 47%)

Deze percentages zijn exclusief de inzet van lokale onderaannemers bij grote opdrachten die niet-Rotterdamse bedrijven uitvoeren.

Onderstaande grafiek, geeft de verhoudingen weer zoals hierboven uitgeschreven op basis van uitgaven (€) .

 

image