De gemeente Rotterdam presenteert op deze website de Jaarstukken 2023.

In de Jaarstukken 2023 legt het college verantwoording af over 2023. De Jaarstukken zijn het slotstuk van de P&C cyclus over 2023. Eerder zijn de Begroting 2023, de Eerste herziening 2023, de Tweede herziening 2023 en Eindejaarsbrief 2023 opgesteld en in de gemeenteraad vastgesteld. In de Jaarstukken wordt een toelichting gegeven ten opzichte van de laatst vastgestelde begrotingsstand. Dat is de Eindejaarsbrief 2023.

De controle van de Jaarstukken 2023 door de externe accountant PwC is nog niet afgerond. Tevens loopt er nog een extern onderzoek naar mogelijke fraude. Naar aanleiding van de controle en de uitkomsten van het externe onderzoek kunnen er nog aanpassingen in de Jaarstukken 2023 nodig zijn. De definitieve verklaring van de accountant wordt deze zomer verwacht.

Deze website kent de volgende indeling (bereikbaar via de balk boven en via het menu):

  • Totaalbeeld inclusief Infographic
  • Programma's 
  • Paragrafen
  • Jaarrekening
  • Wijken