Leeswijzer

Opbouw Omissieregeling

De begrotingswijzigingen worden op programmaniveau toegelicht. Onder alle programma’s zijn de volgende overzichten te vinden:

  • een overzicht met de totale baten en lasten van de vastgestelde begroting 2019, de mutaties Omissieregeling 2019 en de nieuwe begrotingsstand na reservering;
  • een nadere specificatie van de mutaties (inclusief toelichting);
  • een overzicht van de totale baten en lasten (nieuwe begrotingsstand) gespecificeerd naar programma- en apparaatslasten.
  • per taakveld een overzicht van de totale basten en lasten (nieuwe begrotingsstand) gespecificeerd naar programma- en apparaatslasten inclusief bijstellingen.

De bedragen zijn weergegeven in € 1.000 tenzij anders is vermeld.

 

Leestips

  • Het verloop van de eindsaldi op programma- en taakveldniveau wordt gepresenteerd in de tabellen 'aansluiting voorgaande begroting'.
  • Voor ieder begrotingsproduct wordt uitgegaan van dezelfde structuur. De 'grijs' weergegeven onderdelen zijn niet aangepast ten opzichte van het vorige begrotingsproduct (in dit geval ten opzichte van de Begroting 2019).
  • Bij ieder programma is (rechtsboven bij de grafische weergave van de baten en lasten) de button 'naar overzicht baten en lasten' opgenomen. Via deze button kan rechtstreeks naar de bijstellingen van de omissie worden gescrold.