Programma's

Algemene middelen

Baten: € 2.107.542

Lasten: € 54.395

Beheer van de stad

Baten: € 240.238

Lasten: € 365.477

Bestuur en dienstverlening

Baten: € 13.166

Lasten: € 70.723

Cultuur, sport en recreatie

Baten: € 5.635

Lasten: € 215.713

Economische Zaken

Baten: € 3.752

Lasten: € 27.195

Maatschappelijke Ondersteuning

Baten: € 10.725

Lasten: € 183.542

Onderwijs

Baten: € 66.747

Lasten: € 193.994

Openbare orde en veiligheid

Baten: € 9.707

Lasten: € 145.859

Overhead

Baten: € 19.117

Lasten: € 446.749

Stedelijke inrichting en ontwikkeling

Baten: € 293.898

Lasten: € 312.591

Verkeer en Vervoer

Baten: € 154.741

Lasten: € 129.196

Volksgezondheid en zorg

Baten: € 28.105

Lasten: € 623.744

Werk en inkomen

Baten: € 535.652

Lasten: € 719.848