Raadsbehandeling

Raadsbehandeling

De Voorjaarsnota en Eerste Herziening 2021 worden in de raadscommissies van 30 juni en 1 juli 2021 besproken. De raadsbehandeling vindt plaats op 6 en 8 juli 2021.

Raadsvoorstel

Hier vindt u de aanbiedingsbrief en de bijbehorende ontwerpbesluiten voor de Voorjaarsnota en Eerste Herziening 2021.