Organisatieontwikkeling

Anders Werken

Werken in coronatijd: door de beperkingen ontstonden kansen om het dagelijkse werk anders te organiseren. Die kansen zijn benut. We ontdekten van de ene op de andere dag dat digitaal werken in vele gevallen kan en voordelen biedt. We hebben de digitale dienstverlening uitgebreid, waardoor we gevarieerder en laagdrempeliger bewoners bereiken. We zochten en vonden mogelijkheden om ondernemers in de stad te ondersteunen met tijdelijke regelingen. We zetten collega’s tijdelijk op andere plekken in, daar waar de stad ons nodig heeft.   

Het is zaak dit na ‘corona’ vast te houden. Daarom zorgt ‘Anders Werken’ in de komende vier jaar voor de volgende randvoorwaarden:

  • Digitaal samenwerken en hybride vergaderen is mogelijk.
  • Plaats- en tijdonafhankelijk werken is de praktijk: thuis, op kantoor, in de stad of wijk, afhankelijk van het type werk. ‘Het kantoor’ is straks vooral een plaats waar medewerkers elkaar ontmoeten en samenwerken.
  • Medewerkers krijgen trainingen om vertrouwd te raken met Anders Werken.
  • Regelingen over werkplekkeuze en onkostenvergoedingen veranderen mee met de praktijk.

 

Ontwikkelingen 2021

  • Er zijn al ruim 70 hybride vergadervoorzieningen gerealiseerd, verdeeld over verschillende plekken in de stad. Er komen in de loop van 2021 nog plekken bij.
  • In juni start een kleinschalige proef met anders ontmoeten en samenwerken in het Timmerhuis.
  • In mei en juni worden gesprekken gevoerd met de clusters over werkstijlen en inrichtingsbouwstenen voor de kantoorpanden die passen bij Anders Werken, in het najaar ligt er een inrichtingsplan.
  • De verkenning naar locaties voor wijkhubs loopt. Er zijn er al twee gerealiseerd en in 2021 komen er nog vijf bij.