Overige bedrijfsvoering

Europese ontwikkelingen

Cluster Bestuurs- en concernontwikkeling (BCO) zet het Digitaal Office Europa (DOE) op. Dit digitale kantoor houdt zich bezig met lobbyzaken, kennisuitwisseling, subsidie en input op beleidsvoornemens. Het is de bedoeling veel aandacht te geven aan de verbinding van initiatieven op gebied van digitalisering en Europa. Ook ondersteunt het DOE de uitvoering van dergelijke initiatieven. Het DOE werkt bij voorkeur concernbreed. Een voorbeeld is de proef met een tool die is ontwikkeld op basis van artificial intelligence. Dit instrument helpt bij het zoeken naar partnerschappen en de historie van eerdere Europese projecten en programma’s, en eventueel inschrijven op Europese calls for proposal/ subsidiekansen.

Op 27 en 28 mei 2021 vond de eerste editie van het Europa Festival plaats. Het is een intern festival om medewerkers concernbreed te interesseren voor, en te enthousiasmeren en informeren over Europa. Cluster BCO levert bijdragen aan onder meer de virtuele omgeving voor het festival, sessies over ‘digitaal doen’ in Europa, de digitale stad en inkoopsamenwerking in Europa.