De gemeente Rotterdam presenteert op deze website de Voorjaarsnota en Eerste Herziening 2024. In de Voorjaarsnota 2024 staan de plannen voor de jaren 2025 t/m 2028 op hoofdlijnen. De plannen gaan over het beleid en de financiën.  In de Voortgang 2024 staat hoe de gemeente er in april 2024 voor staat.

De opbouw van de website staat toegelicht in de leeswijzer.